Favori dhe interesi juaj

Interese të përbashkëta

sjellin suksesin e përbashkët.


1.Ju dëshironi punësim në degën e shëndetësisë, ku ju keni studiuar apo keni mbaruar profesion?

2.Dëshironi këshillimin dhe shoqërim, në të gjitha procedurat, për njohjen e diplomës apo profesionit, këtu në Gjermani?

Agjensia jonë kërkon pikërisht punëtorë të kualifikuar në degën e shëndetësisë dhe ju garanton njohjen e diplomës si dhe profesionit tuaj, sipas standardeve dhe ligjeve të shtetit Gjerman.

Me pak fjalë: ne kemi bërë për ju:

A keni ndonjë pyetje në lidhje me karrierën, aplikimet, intervistat, negociatat mbi pagat, çertifikatat, etj?

Keshillat dhe Stërvitja jonë ju jep qartësi, perspektiva të reja dhe një përmbledhje të të gjitha çështjeve të karrierës. Ne ju ndihmojmë të shikoni problemet specifike në karrierë nga një këndvështrim i ri.

Në këtë mënyrë ju do të tejkaloni vështirësitë tuaja dhe do t’i arrini qëllimet tuaja në karrierë më shpejt.

Qëllimi ynë është zhvillimi juaj personal dhe profesional!

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes